Českomoravská Projektová IV

Českomoravská Projektová IV a.s. je společností poskytující financování spřízněným realitním společnostem v rámci skupiny ČMN, které investují do nemovitostí určených k dlouhodobé držbě a pronájmu.

Obchodní údaje

Českomoravská Projektová IV a.s.
Václavské náměstí 62
110 00 Praha
IČ: 109 23 705
Bankovní spojení: 217581993/0300

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26362.

Pro investory

Mezitímní účetní závěrka Emitenta, společnosti Českomoravská Projektová IV a.s., za obodobí od 4.6.2021 do 30.6.2021 ověřená auditorem a konsolidovaná účetní závěrka Ručitele, společnosti Českomoravská Nemovitostní a.s., k 31.12.2020 ověřená auditorem.

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA EMITENTA OVĚŘENÁ AUDITOREM
KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA RUČITELE OVĚŘENÁ AUDITOREM


Dne 29.07.2021 vydala ČNB Rozhodnutí pod č. j.: 2021/079307/570 ke sp. zn. S-Sp-2021/00066/CNB/572, kterým schválila společnosti Českomoravská Projektová IV a.s. základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2021, s dobou trvání 10 let a nejvyšším objemem nesplacených dluhopisů 1 500 000 000 Kč, ve znění předloženém České národní bance dne 26. července 2021. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 31.07.2021. Rozhodnutí ČNB a základní prospekt společnosti Českomoravská Projektová IV a.s., naleznete ke stažení zde:

ROZHODNUTÍ ČNB
ZÁKLADNÍ PROSPEKT


Dne 1.8.2021 byly přijaty dva Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu upravující konečné podmínky emise dluhopisů. Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP IV - I 4,00/25 – KONEČNÉ PODMÍNKY PRVNÍ EMISE
DLUHOPIS ČMP IV - Ii 5,25/28 – KONEČNÉ PODMÍNKY DRUHÉ EMISE


Dne 30.8.2021 byly přijaty dva Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu upravující konečné podmínky emise dluhopisů. Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP IV - III 4,00/25 - KONEČNÉ PODMÍNKY TŘETÍ EMISE
DLUHOPIS ČMP IV - IV 5,25/28 - KONEČNÉ PODMÍNKY ČTVRTÉ EMISE


Dne 7.10.2021 byl přijat Emisní dodatek spolu s Doplňkem dluhopisového programu upravující konečné podmínky emise dluhopisů. Emisní dodatek spolu s Doplňkem dluhopisového programu jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP IV - V 5,25/28 - KONEČNÉ PODMÍNKY PÁTÉ EMISE


Dne 22.11.2021 byly přijaty dva Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu upravující konečné podmínky emise dluhopisů. Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP IV - VI 4,00/24 - KONEČNÉ PODMÍNKY ŠESTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP IV - VII 4,25/25 - KONEČNÉ PODMÍNKY SEDMÉ EMISE


Dne 30.11.2021 byl přijat Emisní dodatek spolu s Doplňkem dluhopisového programu upravující konečné podmínky emise dluhopisů. Emisní dodatek spolu s Doplňkem dluhopisového programu jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP IV - VIII 5,25/28 - KONEČNÉ PODMÍNKY OSMÉ EMISE


Dne 15.02.2022 byl přijat Emisní dodatek spolu s Doplňkem dluhopisového programu upravující konečné podmínky emise dluhopisů. Emisní dodatek spolu s Doplňkem dluhopisového programu jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP IV - IX 4,25/24 - KONEČNÉ PODMÍNKY DEVÁTÉ EMISE


Zápis ze zasedání správní rady společnosti ze dne 14.2.2022

Zápis ze zasedání správní rady společnosti


Dne 18.02.2022 vydala ČNB Rozhodnutí pod č. j.: 2022/016482/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/00013/CNB/572, kterým schválila společnosti Českomoravská Projektová IV a.s. dodatek unijního prospektu pro růst vyhotoveného ve formě základního prospektu dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu podle článku 23 odst. 1 Nařízení, ve znění předloženém České národní bance dne 14. února 2022. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.2.2022. Dodatek základního prospektu společnosti Českomoravská Projektová IV a.s., naleznete ke stažení zde:

Dodatek základního prospektu
Rozhodnutí ČNB
Prohlášení ručitele


Dne 4.3.2022 byly přijaty tři Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu upravující konečné podmínky emise dluhopisů. Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP IV - X 4,50/25 - KONEČNÉ PODMÍNKY DESÁTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP IV - XI 5,00/27 - KONEČNÉ PODMÍNKY JEDENÁCTÉ EMISE
DLUHOPIS ČMP IV - XII 5,50/29 - KONEČNÉ PODMÍNKY DVANÁCTÉ EMISE


Dne 9.5.2022 byly přijaty tři Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu upravující konečné podmínky emise dluhopisů. Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP IV - XIII 4,50/25 - KONEČNÉ PODMÍNKY TŘINÁCTÁ EMISE
DLUHOPIS ČMP IV - XIV 5,50/25 - KONEČNÉ PODMÍNKY ČTRNÁCTÁ EMISE
DLUHOPIS ČMP IV - XV 6,00/27 - KONEČNÉ PODMÍNKY PATNÁCTÁ EMISE


Dne 24.6.2022 byly přijaty dva Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu upravující konečné podmínky emise dluhopisů. Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu jsou ke stažení níže:

DLUHOPIS ČMP IV - XVI 4,50/25 - KONEČNÉ PODMÍNKY ŠESTNÁCTÁ EMISE
DLUHOPIS ČMP IV - XVII 5,50/25 - KONEČNÉ PODMÍNKY SEDMNÁCTÁ EMISE